Φορητοί πυροσβεστήρες με εσωτερικά φιαλίδια Εκτύπωση

Επιλέξτε τον κωδικό προϊόντος, από την κατηγορία που σας ενδιαφέρει, για να δείτε λεπτομέρειες:

  • Φορητοί πυροσβεστήρες Σκόνης.
  • Φορητοί πυροσβεστήρες Νερού.
  • Φορητοί πυροσβεστήρες Αφρού.
 
Πελατολόγιο
Υπουργείο
Ανάπτυξης
Γ.Ε.Σ Δ.Ε.Η
Ο.Τ.Ε Ο.Σ.Ε
Αεροδρόμιο
Σπάτων
Αττικό Μετρό ΑΕ
Διυλιστηρια Ασπροπύργου
Ε.Λ.Β.Ο
Χαλυβουργική Α.Ε.
Βιομηχανικά
Ορυκτά Α.Ε.
Ολυμπιακή
Αεροπορία